مقالات و دستنوشته ها

بازی اعتماد! به دیگران اعتماد کنیم یا نه؟

بازی اعتماد: پاسخی مبتنی بر ریاضی به سوال به دیگران اعتماد کنیم یا نه؟

برخی معتقدند تو این دنیایی که احتمال تقلب زیاد است اگر تو اعتماد کنی ضرر خواهی کرد و باید همواره تقلب کنی.

ریاضی دان ها اولین بار در علم اقتصاد به عنوان حوزه ای که سود و زیان در آن شکل ملموسی دارند، با ارائه نظریه بازی ها به این موضوع پرداختند.

این نظریه بر اساس معمای زندانی شکل گرفته که دو متهم اگر به هم اعتماد می کردند و هیچ کدام دیگری را لو ندهد هر دو زندانی نمی شدند ولی به طمع آزادی هر دو دیگری را لو می دهند و هر دو سه سال حبس می شوند

این بازی دارای شخصیت های مختلف است مثلا
· متقلب: فردی که همیشه تقلب می کند.
· معصوم: فردی که همیشه اعتماد و همکاری می کند.
· مقلد: فردی که رفتار فرد مقابل را تکرار می کند.

پس از چندین دوره بازی در نهایت مقلدها باقی می مانند و بقیه همه حذف می شوند که این نشان می دهد که اعتماد کردنی که همراه با دقت و بررسی است بهتر از تقلب یا اعتماد چشم بسته است.

این بازی یک درس مهم به ما می دهد که
با دیگران همانطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند
این نه تنها یک حقیقت اخلاقی است بلکه یک حقیقت ریاضی است

پیشنهاد می دهم حتما بازی کنید این بازی می تواند بسیار در نگاهتان نسبت به اعتماد یا عدم اعتماد در روابط کاری یا غیرکاری # مفید باشد

توضیحات بیشتر من
https://lnkd.in/dtA4CXU

نسخه فارسی بازی
https://lnkd.in/dhfs9i6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *