تفاوت مفهوم بانکداری پلتفرمی با مفهوم بانکداری باز و بانکداری به عنوان سرویس

به طور خلاصه می توان گفت که در مورد OpenBankingAPI منظور ارائه سرویس های نسبتا خام بانکی به مشتری است که معمولا شرکت های استفاده کننده ...

ادامه مطلب